free

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Centrum Voľného Času Žirafa (www.zirafa.sk) funguje od 1.9.2003 v Žiline na uliciach – Pivovarská 1 (na Hlinkovom námestí, oddelenie záujmových činností),  Romualda Zaymusa 3 (CZŠ pri hotely Slovakia, oddelenie športu). Ťažiskom činnosti sú voľnočasové aktivity a predovšetkým šport – hokejbal a florbal. V priebehu roku 2003 postavilo centrum nové hokejbalové ihrisko (medzinárodných parametrov 48 m x 24 m ) na už existujúcom, ale nefunkčnom a zdevastovanom školskom ihrisku na ulici R. Zaymusa. Okrem niekoľkých turnajov pre rôzne vekové kategórie tu už tretí rok prebieha FERRAX Hokejbalova Žirafa Liga (www.hokejbal.zirafa.sk) s približne 700 registrovanými hráčmi. Nakoľko je hokejbal v Žiline na výraznom vzostupe popularity, realizuje Žirafa výstavbu druhého hokejbalového ihriska v areály CZŠ na Závaží (pri Považských chemických závodoch).

 

 

Okrem žilinských líg prebiehajú rovnaké súťaže organizované Žirafou aj v Považskej Bystrici, Topoľčanoch a v Nesluši.

Počnúc novembrom 2005 odštartovala v obdobnom formáte florbalový variant - UNIHOC Florbalová Žirafa Liga (www.florbal.zirafa.sk). Aktívne sa jej zúčastňuje skoro 600 hráčov. Zatiaľ táto súťaž prebieha iba v Žiline ale centrum vyvíja aktivitu na jej rozšírenie od septembra 2006 do Čadce, Považskej Bystrice a Martina.

 

Okrem športových podujatí Žirafa CVČ ponúka množstvo kultúrnych, umeleckých a jazykových aktivít pre deti už od 5 rokov. Okrem klasických krúžkov a jazykových kurzov boli v školskom roku 2005/2006 sprístupnené dve klubovne: MRAVENISKO (mesto - Pivovarská 2) a PRÍSTAV (Vlčince – Poštová ulica), určené pre deti a mládež. Každý pracovný deň v poobedňajších hodinách majú mladí ľudia viaceré alternatívy ako stráviť voľný čas v príjemnom prostredí (moderné spoločenské hry, stolný futbal, biliard, internet). Veľkú obľubu si získali výlety určené pre deti, mládež a ich rodičov, prebiehajú v rámci klubov „HRADNÉ TAJOMSTVÁ“ a „ZA KRÁSAMI PRÍRODY“ a ktoré doposiaľ navštívilo viac než 120 nadšencov. Na leto sú naplánované denné a pobytové tábory pre vekovú kategóriu už od 5 rokov.

 

 

Žirafa CVČ využíva rôzne granty EÚ – prostredníctvom Programu EÚ MLÁDEŽ sa minulý rok uskutočnila medzinárodná výmena, ktorej sa zúčastnili mládežníci troch krajín (Česká republika, Estónsko a Cyprus) a tento rok bola Žirafa – CVČ účastníčkou podobného projektu v Prahe. Okrem toho sa stane onedlho hosťujúcou organizáciu pre dobrovoľníkov z celej Európy.

 

Kancelária a oddelenie záujmových útvarov


Hlinkovo námestie
ul. Pivovarská 1
010 01 Žilina
(hráškovozelená budova)

 

e-mail>
zirafa@zirafa.sk

 

telefón>

041/7001900
0903 592 792
Oddelenie hokejbalu a florbalu

 

R. Zaymusa 3
010 01 Žilina


weby>

www.florbal.zirafa.sk
www.hokejbal.zirafa.sk


e-mail>
cepec@zirafa.sk

polky@centrum.sk

telefón>

041/7001902
0910 909 268
0903 592 222

 

fax>

041/7001902

 

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk