free

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na zlúčenie príspevkových organizácií Mesta Žilina Mestskej krytej plavárne a Športcentra

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.                    schvaľuje

1.       zlúčenie príspevkových organizácií Mesta Žilina a to Mestskú krytú plaváreň a Športcentrum dňom 01. 03. 2006 do jednej príspevkovej organizácie s názvom Mestská krytá plaváreň

II.                 ukladá

Dušanovi Kuchárikovi, riaditeľovi Mestskej krytej plavárne – príspevkovej organizácie Mesta Žilina

1.     zabezpečiť všetky úlohy súvisiace so zlúčením príspevkových organizácií

III.               odvoláva

1.     Ľubomíra Knapca z funkcie riaditeľa Športcentra – príspevkovej organizácie dňom 28. 02. 2006

IV.              žiada

1.      Ing. Jána Slotu, primátora mesta, prehodnotiť možnosti uzatvorenia nájomnú zmluvu medzi Mestom Žilina a Žirafou Centrom voľného času ul. ul. R. Zaymusa 3, Žilina na prenájom športovej haly v termíne do 31. 03. 2006. Do tohto termínu zamestnanci Mestského úradu v Žiline, Dušan Kuchárik, riaditeľ Mestskej krytej plavárne a zástupca Žirafy Centra voľného času vykonajú potrebnú finančnú analýzu všetkých ukazovateľov. Výsledkom rozboru sa musí preukázať, že nájomca zabezpečí normálny chod športovej haly. Z vlastných zdrojov bude zabezpečovať všetky prevádzkové výdavky športovej haly, vrátane údržby a zabezpečí protipožiarny náter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk