free

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívna ponuka budúcej existencie ŠH Bôrik.

 

Zlepšenie podmienok a rozvoj amatérskeho športu

 

Podmienky pre šport zodpovedajúce potrebám doby

Našou hlavnou motiváciou pri iniciatíve prevádzkovať športovú halu je okrem cieľa zachovať tento objekt pre športové, kultúrne a spoločenské potreby aj snaha o vytvorenie kvalitnejších podmienok pre amatérske športy, ktoré však majú záber a pozitívny dopad na širokú verejnosť všetkých vekových kategórií vrátane dievčat a žien. Hlavný dôraz bude kladený na florbal a futsal. Tieto dva kolektívne športy si neustále získavajú väčšiu a väčšiu hráčsku základňu. 

 

Ich veľkou výhodou, popri kolektívnom poňatí, je relatívne prijateľná cenová náročnosť a dostupnosť. Na týchto faktoroch by sme chceli v budúcnosti stavať. Cieľom je predovšetkým mladým ľuďom ponúknuť alternatívu aktívneho využitia voľného času v rámci rôznych športových aktivít. Prostredníctvom nich budú môcť efektívne zúžitkovať svoju energiu ale bez psychickej záťaže plynúcej z nutnosti dosahovať vrcholové športové výsledky. Obzvlášť florbal má veľký rastový potenciál a schopnosť zaujať populáciu v celej škále. Jednoduchým príkladom môže byť Česká republika, v ktorej sa tento šport dostal už na 3 miesto (po hokeji a futbale) z pohľadu počtu registrovaných hráčov.

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk