free

 

 

 

Alternatívna ponuka budúcej existencie ŠH Bôrik.

 

 

Nárast vyťaženosti

V súčasnosti využíva ŠH ako zázemie pre rôzne druhy športov približne 2 500 obyvateľov nášho mesta. Plánujeme vytvoriť podmienky pre ďalších 1 500 záujemcov predovšetkým z radov detí a mládeže. Novinkou, od ktorej si veľa sľubujeme by mohlo byť vytvorenie primeraných podmienok pre in-line korčuliarov a cyklotrialistov. Narástla by vyťaženosť objektu a v neposlednom rade by klesol počet permanentných konfliktov vyznávačov týchto športov s príslušníkmi Mestskej polície. Keď získajú kvalitné a dostupné zázemie nebudú nútení rozvíjať svoj potenciál na mestskom majetku (fontány, schodištia, lavičky, parky). Tento zámer si vyžaduje  zmenu povrchu palubovky z terajších parkiet na modernejšie technológie (viac bod 6. Technická oblasť).

Do zázemia objektu patria okrem veľkej hracej plochy aj ďalšie 3 menšie telocvične: gymnastická, aerobik, bojové umenia. Všetkým týmto činnostiach sa budeme snažiť zachovať existujúci priestor a poskytovať pomoc pri získavaní nových členov aj napriek tomu, že nie sú našimi prioritami.

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk