free

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísali v novinách

Chronologicky:

Žilinské noviny / 27.02.2006/ >>>

Žilinský večerník / 28.02.2006/ >>>

Žilinský večerník / 07.03.2006/ >>>

Žilinské noviny / 03.04.2006/.>>>

Žilinské noviny / 10.04.2006/ >>>

Žilinský večerník / 11.04.2006/ >>>

SME / 18.04.2006/ >>>

.posledné napísané

Žilinské noviny / 18.04.2006/ >>>

Žilinské noviny / 24.04.2006/ >>>

PRAVDA / 24.04.2006/ >>>

PRAVDA / 26.04.2006/ >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk