free

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívna ponuka budúcej existencie ŠH Bôrik.

 

Multicentrum -  šport, kultúra a spoločenské akcie

 

Chceme postupne meniť povedomie ľudí o tomto objekte ako o mieste určenom výhradne pre šport. Multicentrum je cieľ, ku ktorému budú smerovať všetky naše aktivity v oblasti ponúkaných služieb a marketingu. Hracia plocha bude síce prioritne určená pre šport ale miesto v kalendári dostanú aj kultúrne podujatia (koncerty, organizované stretnutia záujmových skupín), rôzne firemné (prezentácie, výstavy, sympóziá) a spoločenské akcie (plesy, bankety). Žilina stále viac ťaží zo svojej výhodnej geografickej polohy, čo si pomaly uvedomujú aj rôzne reklamné agentúry, ktoré sem začínajú presúvať niektoré podujatia celonárodného charakteru. Príkladom môže byť nedávno uskutočnený celoslovenský ples T-Com alebo odovzdávanie hudobných cien AUREL.

 

Podružné priestory, voľnočasový komplex

Neprehliadnuteľný potenciál majú aj priestory suterénu, ktoré sú pod prevažnou časťou objektu.  V nich plánujeme realizovať rôzne činnosti aj s nádychom športového charakteru. Zamýšľame tu sprevádzkovať rozsiahli herný a voľnočasový komplex. V príjemnom a kultivovanom prostredí (bez cigariet a alkoholu) si tu návštevníci budú môcť vyskúšať bowling, biliárd, stolový futbal a rôzne spoločenské hry so zameraním na celé rodiny. V dnešnej dobe sa kultúrne vyžitie mladých ľudí nebezpečne zužuje na „piatkové“ posedenia v zafajčených baroch a reštauráciách pri požívaní alkoholických nápojov, pričom veková hranica konzumentov neustále klesá. Chceme ponúknuť nielen mladým ľuďom plnohodnotný ekvivalent kultúrnej zábavy na úrovni, bez ich negatívneho podvedomého spojenia s požívaním cigariet a alkoholických nápojov. 

Svoje miesto a členov si určite nájde aj internetová kaviareň, rôzne kultúrne kluby, čitárne. Určite opäť oživíme aj saunu s  procedúrami, masérske oddelenie a posilňovňu.

Navrátime tomuto unikátnemu priestoru život, aby sa stal miestom pre priateľské stretávanie ľudí pri športe a kultúrnej zábave.

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk