free

 

 

 

 

 

 

 

Projekt čerpania eurofondov

Samostatnou kapitolou bude príprava a realizácia projektu na prefinancovanie komplexnej rekonštrukcie objektu z fondov Európskej únie. Do konca kalendárneho roka pripravíme a zabezpečíme všetky projektové práce, vypracovanie potrebných technických nákresov a štúdií aby sme v januári 2007 mohli podať žiadosť o čerpanie eurofondov. Žiadateľom bude mesto ako vlastník objektu spolu so Žirafa CVČ, ktoré bude gestorom samotnej realizácie. Z takto získaných prostriedkov sa budeme snažiť zrealizovať celkovú rekonštrukciu objektu a predĺžiť tak jeho technickú životnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk